Τα πάντα για το SPA και τα παρελκόμενα του…

Εξωτερική υδροθεραπεία

Εξωτερική υδροθεραπεία

Εξωτερική υδροθεραπεία

Εξωτερική υδροθεραπεία

 • Λουτροθεραπεία

Aνάλογα με τη θερμοκρασία των ιαματικών νερών χωρίζονται σε: ψυχρά (με θερμοκρασία νερού μέχρι 20ο C), υπόθερμα (με θερμοκρασία 20-30ο C), θερμά (με θερμοκρασία νερού 30-38ο C) και υπέρθερμα (με θερμοκρασία ανώτερη των 38ο C). Τα ιαματικά λουτρά ενδείνυνται για:

 • Αρθροπάθειες
 • Ρευματοπάθειες
 • Δερματοπάθειες
 • Ορισμένες περιφερειακές αγγειοπάθειες

Το ιαματικό λουτρό γίνεται με την εμβύθιση του σώματος σε ατομικό λουτήρα ή πισίνα και διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Συνίσταται να γίνεται το πρωί και μετά από ολοκληρωμένη πέψη. Ένας κύκλος θεραπείας διαρκεί συνήθως 2 εβδομάδες και περιλαμβάνει ένα λουτρό την ημέρα. Μετά το λουτρό προτείνεται ανάπαυση του λουομένου, καλά καλυμμένου για 20 έως 30 λεπτά.


 

 • Καταιωνήσεις

Οι καταιωνήσεις με κατάλληλη πίεση νερού μπορεί να είναι ψυχρές, χλιαρές, θερμές και υπέρθερμες. Ενδείκνυνται για:

 • Ρευματικές παθήσεις

Αυτές που χρησιμοποιούνται για τις ρευματικές παθήσεις είναι μόνο οι θερμές και οι υπέρθερμες καταιωνήσεις.


Εξωτερική υδροθεραπεία

 • Υδρομαλάξεις

Στηρίζονται στην εφαρμογή πίεσης στο ανθρώπινο σώμα, ενώ αυτό βρίσκεται μέσα στο ιαματικό νερό. Η θερμοκρασία του μεταλλικού νερού κυμαίνεται μεταξύ 34- 37ο Κελσίου. Ενδείκνυνται για :

 • Μετατραυματικές θεραπείες καταγμάτων και κακώσεων
 • Αρθροπάθειες
 • Οσφυαλγίες
 • Ισχιαλγίες
 • Σπονδυλοαρθρίτιδες κ.ά.

Η διάρκεια της μάλαξης είναι 20 λεπτά και γίνεται σε διαφορετική ομάδα μυών, ανάλογα της θέσης που έχει ο λουόμενος.


 

 • Υδροκινησιοθεραπεία

Είναι ο συνδυασμός της λουτροθεραπείας και της κινησιοθεραπείας μέσα στο νερό. Ενδείκνυται για:

 • Ρευματικές παθήσεις
 • Μυοσκελετικές παθήσεις

Χωρίς Σχόλια

Αναρτήστε ένα σχόλιο