Τα πάντα για το SPA και τα παρελκόμενα του…

Οι Θεραπείες της Γυναικείας Τριχόπτωσης

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Οι Θεραπείες της Γυναικείας Τριχόπτωσης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκής αυξητική τάση του φαινομένου της αραίωσης των μαλλιών, που αφορά ένα μεγάλο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού, περίπου το 15%. Εκείνο που εντοπίζεται είναι λέπτυνση και αραίωση των μαλλιών, γεγονός που επηρεάζει την ψυχολογία του ατόμου. Το να αναζητήσουμε λοιπόν τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, φαίνεται μάλλον επιβεβλημένο. 

Έτσι θα επιλεγεί η κατάλληλη θεραπεία, που θα προστατέψει την υπάρχουσα τριχοφυΐα από περαιτέρω και, ενδεχομένως, μη αναστρέψιμη αποδυνάμωση.

 

Η διαδικασία της διάγνωσης ξεκινάει με τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και την εξέταση όλων των πιθανών θεραπειών, με βάση της ανάγκες της κάθε γυναίκας. Στη συνέχεια ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα θεραπείας προσαρμοσμένο απόλυτα στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. 

 

Η αποτελεσματικότητα των Θεραπειών Τριχόπτωσης 

 

Όσο αφορά στη γυναικεία τριχόπτωση, οι θεραπείες έχουν κυρίως προληπτικό χαρακτήρα. Προσφέρουν θρέψη και ενδυνάμωση, για να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει η εκδήλωση της αραίωσης των μαλλιών.
Ωστόσο, εφαρμόζονται και σε πιο δύσκολες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των κατεστραμμένων και αδύναμων λεπτών τριχών, ώστε να μην προκληθεί αραίωση.

 

Πιο αναλυτικά, όταν μιλάμε για θεραπείες σχετικά με τη γυναικεία τριχόπτωση, αναφερόμαστε στις παρακάτω περιπτώσεις:

* Την πρόληψη της τριχόπτωσης

* Την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας, μέσω θρέψης και αναζωογόνησης στους θύλακες των τριχών. Έτσι τα μαλλιά θα είναι πιο υγιή, με ζωντάνια και πυκνότητα

* Τη συντήρηση των υπαρχόντων μαλλιών, μέσω του περιορισμού της τριχόπτωσης

* Την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης διαφόρων αιτιολογιών

 

Για πρόληψη, διατήρηση ή επανόρθωση της καλής υγείας και ομορφιάς των μαλλιών, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες θεραπείες όπως η Μεσοθεραπεία , το Laser ή η θεραπεία με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες, δηλαδή η μέθοδος αυτόλογης ανάπλασης και αναγέννησης των ιστών, μέσω πλάσματος εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί ενδυνάμωση των υπαρχόντων τριχών και η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης των νέων μαλλιών.

Πρόκειται για απολύτως ασφαλείς θεραπείες διαμορφωμένες ειδικά για κάθε γυναίκα.

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :

* Φωτογράφησης της περιοχής – στόχου, πριν και μετά την εφαρμογή της θεραπείας

* Τη διεξαγωγή τακτικών επανελέγχων, στους 3, 6 και 12 μήνες

 

Έτσι υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης και αποκλείεται το ενδεχόμενο εσφαλμένων εκτιμήσεων.

No Comments