Τα πάντα για το SPA και τα παρελκόμενα του…

Εμφύτευση σε διάφορα σημεία του σώματος

Εμφύτευση σε διάφορα σημεία

Εμφύτευση σε διάφορα σημεία του σώματος

Η  διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με σκοπό να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι  την εμφάνιση που επιθυμούν, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί από αυτό η φυσιογνωμία τους. Εμφύτευση σε διάφορα σημεία

Έτσι εμφυτεύονται τρίχες σε διάφορα σημεία του σώματος, όπως για παράδειγμα σε γένια και φρύδια, όπου έχει παρατηρηθεί ανεπιθύμητη αραίωση, ή για κάλυψη ουλών ή σημαδιών.

Διαδικασία Εμφύτευσης Τριχών 

Η εμφύτευση τριχών βασίζεται στη μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων.
Δηλαδή μεταφέρονται ένα-ένα από τη δότρια περιοχή σε εκείνα τα σημεία όπου παρατηρείται αραίωση.

Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, μία λεπτή και πολύ απαιτητική διαδικασία, που
απαιτεί μεγάλη προσοχή και απόλυτη ακρίβεια. Κατά τη διάρκειά της εξάγονται λεπτά τριχοθυλάκια μικρής διαμέτρου και ειδικών προδιαγραφών και τοποθετούνται στην κατάλληλη γωνία, φορά και βάθος, ώστε η κατεύθυνση των τριχών να έχει μια απολύτως φυσική εμφάνιση.

Εμφύτευση σε διάφορα σημεία

Απαραίτητες προϋποθέσεις λοιπόν, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, είναι η άρτια εξειδίκευση των ιατρών, η εξελιγμένη τεχνογνωσία, η ικανότητα λεπτών χειρισμών, ο προσεκτικός σχεδιασμός και φυσικά η συνεχής συνεργασία και συνεννόηση με τον υποψήφιο. Συνήθως, μάλιστα, προηγείται αναλυτική συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο, κατά την οποία καταστρώνεται πλάνο για την αποκατάσταση της απώλειας τριχών στα σημεία που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Με τον τρόπο αυτό το αποτέλεσμα είναι άρτιο αισθητικά.

Οι Κύριοι Παράγοντες Που Συνυπολογίζονται

Οι βασικοί παράγοντες, που λαμβάνονται υπόψη ώστε να σχεδιαστεί η διαδικασία της εμφύτευσης αποτελεσματικά, είναι οι εξής:

  • Τα Ατομικά Χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα και οι συμμετρίες του προσώπου, η ηλικία κ.ά.
  • Ο Βαθμός Τριχόπτωσης, ως ένδειξη μερικής ή ολικής αραίωσης της περιοχής.
  • Τις Δυνατότητες της Δότριας Περιοχής, ώστε να εκτιμηθούν τα αποθέματα τριχοφυΐας.
  • Η Μελλοντική εξέλιξη της Τριχόπτωσης, για ενδεχόμενη μελλοντική εμφύτευση ίδιας αποτελεσματικότητας.
  • Προδιαγραφές μαλλιών & Τριχωτού, όπως η διάμετρος, το χρώμα, το είδος και η ελαστικότητα της τρίχας, για την επίτευξη της πυκνότητας.
  • Οι επιθυμίες του ενδιαφερομένου και η δυνατότητα υλοποίησης τους, τόσο ως προς τον βαθμό κάλυψης της αραίωσης, όσο και ως προς τον βαθμό πυκνότητας. Ωστόσο, οι στόχοι πρέπει να είναι εφικτοί και πραγματοποιήσιμοι, σύμφωνα με τις δυνατότητες του τριχωτού και τον σχηματισμό ενός καλού αποτελέσματος σύμφωνου με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός.

Στη συνέχεια εξετάζεται  η κλινική εικόνα του ενδιαφερομένου και δημιουργείται το προσωπικό του ιατρικό αρχείο, που παρακολουθείται διαρκώς.

Χωρίς Σχόλια

Αναρτήστε ένα σχόλιο