Τα πάντα για το SPA και τα παρελκόμενα του…

Ινστιτούτο Μελέτης και Ερευνας της Ρεφλεξολογικής Αγωγής (imera)

 

Ινστιτούτο Μελέτης και Ερευνας της Ρεφλεξολογικής Αγωγής (imera) Κάντε κράτηση online

210 9569162 / 6988-860041
http://reflexology-imera.eu/

  Ινστιτούτο Μελέτης και Ερευνας της Ρεφλεξολογικής Αγωγής (imera) Κάντε κράτηση online

  210 9569162 / 6988-860041
  http://reflexology-imera.eu/

   Ινστιτούτο Μελέτης και Ερευνας της Ρεφλεξολογικής Αγωγής (imera)

   Το Ινστιτούτο Μελέτης και Έρευνας της Ρεφλεξολογικής Αγωγής (imera) δημιουργήθηκε με στόχο:
   * τη μελέτη της αγωγής υγείας που είναι γνωστή ως ρεφλεξολογία ή αντανακλαστική ζωνοθεραπεία
   * τη συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεκμηρίωσης σχετικά με τη ρεφλεξολογία
   * την ανάπτυξη και διάδοση βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή της
   Θεωρούμε σημαντική την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας όλων των κλάδων, για τις δυνατότητες και τα οφέλη από τη χρήση μη φαρμακολογικών συμπληρωματικών αγωγών όπως η ρεφλεξολογία, στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευεξίας, στην πρόληψη, προαγωγή και αποκατάσταση της υγείας, στην αντιμετώπιση του πόνου καθώς και στη μείωση της υπερβολικής και αναίτιας φαρμακοληψίας.
   Βασικός άξονας δράσεων του Ινστιτούτου, είναι η παροχή πρόσβασης σε επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε όλους τους πολίτες, σε ειδικούς επιστήμονες, σε φορείς αρμόδιους για θέματα υγείας. Είναι πρωταρχικής σημασίας να μειωθεί η άγνοια ή η σύγχυση περί των δυνατοτήτων της ρεφλεξολογίας, να προστατευθούν οι πολίτες από την εσφαλμένη ή/και ελλιπή πληροφόρηση και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αξιοπιστία της μεθόδου.
   Κύριο μέλημα του Ινστιτούτου αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης, υποστήριξης και διαρκούς ενημέρωσης των ασκούντων τη ρεφλεξολογία.
   Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαία την ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή κοινωφελών υπηρεσιών και ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Ινστιτούτου.
   Στο Ινστιτούτο Μελέτης και Ερευνας της Ρεφλεξολογικής Αγωγής μπορούν να εγγραφούν ως αρωγά μέλη, ιδιώτες και φορείς που έχουν ενδιαφέρον για τους παραπάνω σκοπούς και επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκπλήρωσή τους.
   Η συνεργασία με φορείς, σωματεία, ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα ακαδημαϊκά και μη, επιστήμονες, ειδικούς, ασκούντες τις ΣΕθ, της Ελλάδας και του διεθνούς χώρου, αποτελεί προτεραιότητα για την εκπλήρωση των στόχων του Ινστιτούτου.
   Ρεφλεξολογια
   Η ρεφλεξολογία είναι μια συμπληρωματική, δια χειρών αγωγή υγείας η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση αντανακλαστικών σημείων με αντίστοιχες περιοχές και όργανα του σώματος. Εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα σημεία, κυρίως στα πόδια και στα χέρια, μέσω ειδικών πιέσεων και τριβών, ενισχύοντας την ορθή λειτουργία των σχετικών οργάνων και ανατομικών δομών του οργανισμού.

   Ερευνες
   Δραστηριότητες