Τα πάντα για το SPA και τα παρελκόμενα του…

Athens Eye Hospital

 

Athens Eye Hospital

Athens Eye Hospital

Το Athens Eye Hospital αποτελεί τη μοναδική οφθαλμολογική Κλινική με τις πλέον σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αποστολή του Athens Eye Hospital  είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με την παροχή υπηρεσιών υγείας που αποσκοπούν στη βελτίωση της όρασης, την αποφυγή της τύφλωσης και την πρόοδο της γνώσης στην οφθαλμολογία, με εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοποριακή έρευνα.

Η εμφύτευση ειδικών φακών σε μικρά παιδιά (συγγενής καταρράκτης, bag in the lens concept), η εφαρμογή της μικροχειρουργικής στο γλαύκωμα   ( canaloplasty ,  ab interno trabeculectomy), η μικροχειρουργική του αμφιβληστροειδούς και ιδιαίτερα της ωχράς κηλίδος, η χρήση βραχυθεραπείας και η εσωτερική εκτομή όγκων του χοριοειδούς, οι τομείς τμηματικών μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς σε συνδυασμό με τις κερατοπροθέσεις και τον τεχνητό κερατοειδή είναι πλέον αξιόπιστες απαντήσεις σε νοσήματα που προξενούν μόνιμη απώλεια όρασης.

Με σεβασμό και αφοσίωση στον άνθρωπο, με ουσιαστική και κορυφαία επιστημονική προσέγγιση, θέτουμε καθημερινά την επιστήμη και την τεχνολογία στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής.

Οι καινοτόμες σύγχρονες τεχνολογίες του Athens Eye Hospital καθώς και το κορυφαίο επιστημονικό προσωπικό, μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης ακόμα και των δυσκολότερων οφθαλμολογικών περιστατικών.

Για τους Ασθενείς και τους Συγγενείς τους που προέρχονται από το εξωτερικό η από Επαρχία, το Athens Eye Hospital,  παρέχει φιλοξενία και διαμονή εντός του Νοσοκομείου .

Τμήματα & Υπηρεσίες

 • Καταρράκτου
 • Γλαυκώματος
 • Κερατοειδούς
 • Διαθλαστικής Χειρουργικής
 • Αμφιβληστροειδούς – Υαλοειδούς
 • Ωχράς Κηλίδος
 • Παιδοοφθαλμολογίας & Στραβισμού
 • Αμφιβληστροειδοπάθειας της Προωρότητος (RetCam)
 • Ορθοπτικό
 • Αισθητικής Οφθαλμολογίας – Οφθαλμοπλαστικής
 • Οφθαλμικής Ογκολογίας
 • Οφθαλμικών Φλεγμονών
 • Νευροοφθαλμολογίας
 • Ηλεκτροφυσιολογίας
 • Οφθαλμικής Γενετικής – Μικροβιολογίας – Ανοσολογίας
 • Οφθαλμικής Ιστοπαθολογίας
 • Υπερηχογραφίας
 • Laser
 • Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης
 • Φακών Επαφής
 • Εκπαίδευσης Οφθαλμιάτρων (Medical Simulators)
 • Τμήμα Οφθαλμικών Φλεγμονών και Ραγοειδούς Χιτώνα
 • Tμήμα Οφθαλμικής Βραχυθεραπείας
 • Επιστημονικό Τμήμα